Psychotesty pro řidiče PRAHA

Dopravně psychologické vyšetření

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI VOZIDEL NAD 7,5t

Profesionálové, držitelé řidičského průkazu skupiny C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E

SENIOŘI STARŠÍ 65 LET

Vyšetření se provádí na základě doporučení ošetřujícím lékařem

VYBODOVANÍ ŘIDIČI

Pro řidiče, kteří dosáhli 12 bodů v bodovém systému

ŽADATELE O NAVRÁCENÍ Ř.P.

Po uplynutí lhůty zákazu řízení, nebo prominutí zbytku trestu

DOPRAVNÍ FIRMY A PODNIKATELE

Vyšetření v rámci přijímání nových řidičů, či vyšetření stávajích zaměstnanců

UČITELE AUTOŠKOL A KOMISAŘE

Pro žadatele o učitelské oprávnění, přezkoušení pro komisaře

jak vyšetření probíha

Vyšetření probíhá na adrese Francouzská 4, Praha 2 -Vinohrady (Náměstí Míru), 6. poschodí (výtah)
Platba se provádí na místě v hotovosti (nebo platební kartou), před zahájením vyšetření.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Na vyšetření si vyhraďte přibližně 2,5-3 hodiny.
Vyšetření se skládá ze dvou částí.
Část osobnostní - dotazníky a rozhovor s psychologem.
Část výkonová - pozornost, reakční čas apod.

VÝSLEDEK VYŠETŘENÍ

Vyhodnocení vyšetření obdrží řidič ihned po vyšetření.
Stejnopis posudku posíláme příslušnému úřadu elektronicky ihned po vyšetření.

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR PRO ZAČÍNAJÍCÍ ŘIDIČE

 • Dle novely zákona č. 361/2001 Sb., o silničním provozu se od 1. ledna 2024 zavedl  dopravně psychologický pohovor pro řidiče, kterým byl udělen zákaz řízení, z důvodu spáchání  6 bodového přestupku , či trestného  činu a mají tedy  povinnost projít tímto pohovorem. Jedná se o řidiče, kteří získali řidičský průkaz do dvou let před výše uvedeným zákazem řízení. Pohovor musí  absolvovat na  čtyřhodinovém setkání u dopravního psychologa.
Termíny budou vypsány každé  dva měsíce. Cena 5000,- Kč Konkrétní termín na vyšetření si domluví klient na telefonním čísle :  604 132 359 Nejbližší termín pro psychologický pohovor : 21.6.2024 od 16 hod

TERAPEUTICKÝ PROGRAM PRO RIZIKOVÉ ŘIDIČE

 • od 1. dubna 2024 musí povinně absolvovat 20 hodinový terapeutický program/5×4 hod/, každý jedinec, kterému bylo odebráno  řidičské oprávnění  na více než 18 měsíců a bude ho chtít získat zpět. Tento program se týká také toho , kdo se odmítne podrobit testu na alkohol a omamné látky, nebo mu tento program nařídil soud. Cílem  programu je snaha  naučit řidiče rozpoznat, kdy a v čem dělá chyby, jak se těchto chyb v budoucnu vyvarovat a jaké má rizikové chování na silnici důsledky.
 • Organizaci terapeutických programů zajišťuje Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., které rovněž uděluje akreditaci lektorům , kteří sami  programy pro řidiče lektorují. Jedinec , který má zájem se do kurzu  přihlásit, tak učiní prostřednictvím portálu metodického centra zde. Zde najde také vypsané odpolední termíny.  Pokud nemá osoba možnost se přihlásit do kurzu sama, přihlásí ji sám lektor. Kontakt na našeho lektora je Mgr. Petra Korbová tel. 604 132 359
 • Program je, v souladu se zákonnou úpravou, plně hrazen účastníkem, a to ve výši 11.000 Kč bez DPH (tj. 13.310 Kč vč. DPH). Po úspěšném absolvování kurzu je účastníkům vydán certifikát.

CO S SEBOU NA DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

POZOR!!!!! Podmínka pro absolvování vyšetření !!!!!!! Přinést na vyšetření:
 • Řidiči profesionálové: Evidenční karta řidiče /ne starší 30 dní/
 • Řidiči vybodovaní nebo se zákazem řízení: Evidenční karta řidiče + potvrzení od lékaře /ne starší 30 dní/
Pozor!!!!! Výpis z bodového systému z Czech pointu nemůžeme uznat. Musí to být evidenční karta řidiče.
NOVINKA: Od 28.04.2023 je na Portálu dopravy možné stáhnout výpis z evidenční karty řidiče, který bude vyhotoven v souladu s právními předpisy, tj. bude vyhotoven dálkovým přístupem do centrálního registru řidičů ve smyslu § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
 1. Přijďte odpočatí, neovlivněni alkoholem, návykovými látkami, či tlumivými léky.
 2. Brýle na čtení i na dálku, naslouchadlo apod.
 3. Občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti.
 4. Výpis z evidenční karty řidiče – (ne starší 30 dní)                                Psycholog si pořídí kopii, řidiči zůstává originál. Pro řidiče z Prahy se výpis vydává na Dopravním oddělení Business Center Vyšehrad  Otevírací hodin PO – ČT: 7:00 – 19:00.,  PÁ: 7:00 – 11:00 na vyčkání.

Řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění (12 bodů) nebo    prominutí zbytku sankce zákazu řízení si přinesou:

 1. Posudek od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (ne starší 30 dní).
 2. Výpis z evidence karty řidiče (ne starší 30 dní)                                  Psycholog si pořídí kopii, řidiči zůstává originál. Pro řidiče z Prahy se výpis vydává na Dopravním oddělení Business Center Vyšehrad Otevírací hodin PO – ČT: 7:00 – 19:00.,  PÁ: 7:00 – 11:00 na vyčkání.

CENA PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ ŘIDIČE

Dopravně psychologické vyšetření řidičů profesionálů „řidič z povolání“  2.300,- Kč.

Dopravně psychologické vyšetření žadatelů o navrácení řidičského oprávnění  „řidiči vybodovaní a se zákazem činnosti“  2.400,- Kč.

Dopravně psychologické vyšetření řidičů na žádost praktického lékaře, nebo specialisty  2.400,- Kč. 

Dopravně psychologické vyšetření pro učitele autoškol  2.400,- Kč

Hromadná sleva při objednávce dvou a více klientů 200,- Kč /os. 

Platba se provádí na místě v hotovosti (nebo platební kartou),  před zahájením vyšetření.

Výsledek obdrží klient ihned po vyšetření.

termíny testů

Volné termíny si můžete  pohodlně rezervovat online kliknutím na níže uložený odkaz, nebo telefonicky na čísle:  604 132 359

O nás
psychologie 3

Mgr. Petra Korbová je členkou  Asociace dopravních psychologů ČR a má dlouholetou praxi v oboru dopravní psychologie.

Je držitelkou akreditace Ministerstva dopravy k provádění dopravně – psychologického vyšetřování dle Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

 

KONTAKT
ADRESA VYŠETŘOVNY

Francouzská 4, Praha – Vinohrady, Praha 2
v blízkosti Náměstí Míru
6. poschodí (výtah)

Dostupnost:
Metro linka A - Náměstí Míru
Tramvaj : 22, 16, 10, 30, 4
Bus: 135

(projdete recepcí, zde se hlásit nemusíte) a výtahem se dostanete do 6.poschodí. Zde zazvoníte.

TELEFON

Telefon pro objednání termínů a případné dotazy je 604 132 359
Pro rezervaci termínu můžete také využít systém rezervace viz níže, či email.

INFO

IČO: 08894744
Firma: Mgr. Petra Korbová
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Po kliknutí na ikonku kalendáře se vám zobrazí volné termíny. Můžete si vybrat volný termín, který vám bude nejvíce vyhovovat.
Poté obdržíte všechny potřebné informace na uvedenou emailovou adresu.

CHCI REZERVOVAT TERMÍN !